Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

Stiltemeditatie op zondag - Studio 62 Zeist

Op zondag 3 december 2023 vindt in Zeist een stiltedag plaats. Deze dag biedt aan deelnemers de gelegenheid om in een kleine kring de helende werking van de stilte, meditatie en ontspanning te ervaren. De stiltedag duurt van 10.30 uur tot 17.00 uur. Kosten: 30 euro per persoon (voor koffie/thee en lekkers wordt gezorgd. Wel eigen lunch meenemen). Voor vragen en aanmelden: Marjan de Bruijn, mjadebruijn@spiritconsult.nl, 06-22463076.

Programma
Afgezien van een korte voorstelronde, meditatie-instructie en een evaluatie, zal er de hele dag niet gesproken worden, ook niet in de pauzes. Gedurende de dag wisselen 20 minuten zit- en loopmeditaties elkaar af. Na de lunch en in de namiddag is er persoonlijke tijd om te wandelen, lezen of schrijven.

Ruimte voor jezelf
De stiltedag, of stiltemeditatie, is een dag zonder het gebruikelijke appel van de buitenwereld. Er is niemand die je stoort, niemand die jouw aandacht opeist. Hoe meer gevoelig je bent voor dat appel, hoe belangrijker het is om jezelf op z’n tijd af te zonderen, om helemaal voor jezelf te kunnen en willen kiezen. Tegelijkertijd ben je op een stiltedag wel in een (kleine) groep. Maar juist de combinatie van in een groep helemaal voor jezelf kiezen - door niet te praten - blijkt buitengewoon heilzaam.

Thema's in jezelf
Zo’n stiltedag werkt niet altijd, of niet voor iedereen, ontspannend. Soms kom je lastige thema’s in jezelf tegen. Doorgaans is er een neiging om daarvan weg te lopen. Een stiltedag nodigt je uit om daar juist bij stil te staan, om het thema in alle rust aan te kunnen kijken, zodat er meer helderheid op kan komen.

De stiltedag is een vrijwillig initiatief van oud-studenten van Centrum Zijnsoriëntatie, ter nagedachtenis aan de oprichter Chris Kersten (1946-2022). Op 3 december begeleiden Tobias Langereis en Simone Dut de stiltedag. Zij hebben elk een eigen coachpraktijk in Apeldoorn en Zwolle.

Prijzen

  • € 30,00