Sorry, dit evenement is niet meer beschikbaar

'Veenraadschap aan het roer' in Museum Veenendaal

 'Veenraadschap aan het roer' 

In deze tentoonstelling van Museum Veenendaal wordt de focus gelegd op de in Nederland unieke geschiedenis van de Veengenoten en de Veenraden. In de 16e eeuw doen de hertog van Gelre en de bisschop van Utrecht tegen betaling geleidelijk afstand van hun eigendomsrechten op veengronden. De nieuwe eigenaren zijn welgestelde boeren, burgers en kloosters. Zij worden 'Veengenoten' genoemd en gaan met toestemming van de hoogste overheid de venen ontginnen met het doel de turf te verkopen.
In 1546 wordt de Veencompagnie opgericht. Het aantal contribuanten groeit snel aan maar door de handel in de gronden blijft de samenstelling niet constant. Ieder jaar vormen 7 contribuanten de leiding: de Veenraden. In 1751 krijgen de Veenraden de officiële naam 'Veenraadschap van de Geldersche en Stichtse Venen'.

In Antwerpen staat Gilbert van Schoonbeke aan het hoofd van de 'Vlaamse Compagnie der Moeren' (Moeren=moerassen). Deze organisatievorm is in Vlaanderen veel verder doorontwikkeld dan de organisatie van de Veengenoten in het noorden. Zo zijn de deelnemers geen contribuanten maar risicodragende kapitaalverschaffers. Het 'handjeklap' tussen Karel V en Gilbert van Schoonbeke heeft in dit licht bezien, een veel zakelijker achtergrond.

De hoofdtaak van de Veenraden bestaat uit de turfwinning met de zorg voor een goede afwatering. Daarnaast houden de Veenraden zich ook bezig met taken op het gebied van het geestelijk leven en burgerlijk bestuur.

Kortom, voldoende aanknopingspunten voor een interessante expositie met een aantal bijzondere bruiklenen van gerenommeerde musea uit binnen- en buitenland.