Algemeen Bestuurslid

Profielschets

Sinds 2015 is Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei de centrale marketing- en promotieorganisatie voor negen gemeentes op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei. De organisatie is hiermee de spil in een actief toeristisch-recreatief netwerk dat een duidelijke bijdrage levert aan economie, werkgelegenheid, voorzieningenniveau en leefbaarheid in het gebied. Met gerichte activiteiten en campagnes worden bezoekers, toeristen en zakelijke reizigers naar het gebied getrokken en krijgen ze net als bewoners relevante informatie op logische momenten en plekken aangereikt. RBT Heuvelrug & Vallei vervult hierin vooral een initiërende, coördinerende en faciliterende rol, waarbij het Perspectief Bestemming Heuvelrug 2030 het strategisch koersdocument is. In verband met het aflopen van de bestuurstermijn van een van onze bestuursleden, is RBT Heuvelrug & Vallei op zoek naar een betrokken en ondernemend:
 

ALGEMEEN BESTUURSLID (M/V)

RBT Heuvelrug & Vallei is een stichting met als doel het bevorderen van een zo goed mogelijk gebruik van de toeristische en recreatieve mogelijkheden in haar werkgebied, het geven van voorlichting en de marketing-promotie omtrent toeristisch een recreatieve mogelijkheden, teneinde een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in haar werkgebied te leveren.

PROFIEL BESTUUR
Samen met uw medebestuursleden bestuurt u de stichting die vanuit breed draagvlak onder belanghebbenden streeft naar vernieuwende gebiedsmarketing. Als groeiende netwerkorganisatie met ruim 600 partners zoals vakantieparken, congreslocaties, publieksattracties, overheden, natuurpartijen, erfgoedlocaties en collega-regiomarketeers in de regio Utrecht, speelt RBT Heuvelrug & Vallei hierbij in op de vraag van ondernemers en overheden en de wensen van de moderne consument en zakelijke bezoeker op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei. 

Als bestuurslid draagt u bij aan exploitatie en uitbouw van een kleine maar succesvolle marketingorganisatie (5 werknemers) die gebruik maakt van moderne marketingtechnieken. Hierbij bepaalt het bestuur beleid en strategie, ziet toe op organisatie en financiën en is opdrachtgever voor de directie van de uitvoeringsorganisatie.

Het bestuur van RBT Heuvelrug & Vallei bestaat uit ondernemende ‘frisse denkers en doeners’ met een onderling evenwichtige verdeling tussen de kennisvelden (marketing, verblijfsrecreatie, zakelijk toerisme, financiën/hr en governance) en kan als zodanig zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol naar behoren vervullen. Het bestuur waarborgt onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in zijn samenstelling, is een afspiegeling van de geografische diversiteit van de regio en komt ca. 6 keer per jaar bij elkaar. Het bestuur levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden een bijdrage tot het voltooien van de missie en doelstellingen van de stichting.

De Innovatietafel Toerisme Heuvelrug (een strategisch overleg tussen overheden en marktpartijen) ondersteunt de organisatie als adviesraad.

Meer info over RBT Heuvelrug & Vallei vindt u op hv-marketing.nl.

VACATURE ALGEMEEN BESTUURSLID
Per 31 december 2020 zal een van de bestuursleden aftreden en ontstaat er per die datum een vacature.

Het proces voor het zoeken naar een nieuw bestuurslid wordt gecoördineerd door een tweetal leden van het huidige bestuur in nauwe samenspraak met de directeur.

HUIDIGE SAMENSTELLING BESTUUR

 • Roy Pamboer, voorzitter
 • Wesley Bruntink, secretaris en vice-voorzitter
 • Alexander Huften, penningmeester
 • Robin de Lange, bestuurslid
 • Karel van Dijk, bestuurslid
 • Liselotte Pesch, bestuurslid

VEREISTEN
Het nieuwe lid van het bestuur heeft bij voorkeur: 

 1. bestuurlijke kwaliteiten en ruime bestuurservaring;
 2. betrokkenheid bij en kennis van sociaal-maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei;
 3. affiniteit met verblijfsrecreatie;
 4. een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 5. het vermogen en de attitude om de directeur met raad en als klankboord terzijde te staan;
 6. het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur te toetsen;
 7. het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 8. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 9. het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur voorgelegde aangelegenheden;
 10. voldoende tijd ter beschikking voor de uitoefening van taken;
 11. beschikt over de volgende persoonlijke kwaliteiten: ervaren teamplayer, kritisch en alert, die bereid is tot concessies en consensus. Collegiaal met gevoel voor humor;
 12. een relevant netwerk waar eventueel gebruik van kan worden gemaakt;
 13. een groot hart voor de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei;
 14. en is bij voorkeur woonachtig of werkzaam in het werkgebied.

AANBOD
Het betreft een onbezoldigde vacature met een bescheiden onkostenvergoeding. RBT Heuvelrug & Vallei biedt dankzij een groot en snel groeiend partnernetwerk een inspirerende bestuurlijke omgeving op goed strategisch niveau op de scheiding van bedrijfsleven en overheid.

CONTACT
Spreken onze ambitie en deze functie u aan? En bent u de ambitieuze voorzitter die we zoeken? Reageer dan nu!
Stuur uw motivatie en cv naar lmpesch@xs4all.nl o.v.v. ‘RBT vacature algemeen bestuurslid’. Reageren kan t/m 1 november 2020. Voor vragen belt u met Liselotte Pesch, telefoon 06 535 879 53.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!