Ondernemende directeur

- Vacature is gesloten - Momenteel worden de kandidaten bekeken en uitgenodigd voor een gesprek - 

Sinds 2015 is Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei de centrale marketingorganisatie voor negen gemeentes op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei. De organisatie is hiermee de spil in een actief toeristisch-recreatief netwerk dat een duidelijke bijdrage levert aan economie, werkgelegenheid, voorzieningenniveau en leefbaarheid in het gebied.

Met een professioneel team werken we iedere dag samen met een groot publiek-privaat netwerk van 600 aangesloten regiopartners in 9 gemeentes aan de ontwikkeling van duurzaam vitaal toerisme en recreatie. We richten ons op bewoners en bezoekers, vooral met deze groepen voor ogen ontwikkelen we campagnes en versterken we de aantrekkingskracht van onze regio. RBT Heuvelrug & Vallei vervult hierin vooral een initiërende, coördinerende en faciliterende rol, waarbij het Perspectief Bestemming Heuvelrug 2030 het strategisch koersdocument is.

De organisatie
RBT Heuvelrug & Vallei is een stichting met als doel het bevorderen van een zo goed mogelijk gebruik van de toeristische en recreatieve mogelijkheden in haar werkgebied, het geven van voorlichting en de marketing over toeristisch en recreatieve mogelijkheden, om zo een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de gastvrijheidseconomie in haar werkgebied te leveren. 

Het RBT Heuvelrug & Vallei streeft, met een team van zes zeer enthousiaste en betrokken professionals, naar een vernieuwende gebiedsmarketing door middel van on- en offline marketing-activiteiten. 

Het kantoor van het RBT Heuvelrug & Vallei bevindt zich in het hart van de regio, in het prachtige poortgebouw van Landgoed Zonheuvel in Doorn, vlakbij NS Station Maarn op 15 treinminuten van Utrecht Centraal.

Perspectief
Als groeiende netwerkorganisatie met ruim 600 partners zoals vakantieparken, congreslocaties, publieksattracties, overheden, natuurpartijen, erfgoedlocaties en collega-regiomarketeers in de regio Utrecht, speelt RBT Heuvelrug & Vallei hierbij in op de vraag en de wensen van de moderne consument en zakelijke bezoeker op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei. Belangrijke opgaven liggen onder meer op het gebied van meer en betere spreiding van bezoekers over het gebied en de samenwerking binnen de provincie Utrecht met andere destinatiemarketingorganisaties. Meer info over RBT Heuvelrug & Vallei vind je  op www.hv-marketing.nl.

Plaats in de organisatie
De directeur geeft leiding aan een team van in totaal zes medewerkers en voert zijn/haar taken uit samen met en ondersteund door de coördinator marketing en de andere medewerkers. 

De directeur rapporteert aan het bestuur door middel van periodieke vergaderingen, verschillende operationele en financiële rapportages en uiteraard het jaarverslag. Het bestuur van RBT Heuvelrug & Vallei bestaat uit betrokken en ondernemende ‘frisse denkers en doeners’ met een onderling evenwichtige verdeling tussen de kennisvelden (marketing, verblijfsrecreatie, zakelijk toerisme, financiën/HR en governance). Het bestuur vervult als zodanig zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol. Hierbij wordt onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit gewaarborgd, en een afspiegeling van de geografische diversiteit van de regio nagestreefd. Het bestuur komt ca. zes keer per jaar bij elkaar. Het bestuur levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden een bijdrage tot het voltooien van de missie en doelstellingen van de stichting.

Taken en verantwoordelijkheden
De directeur is eindverantwoordelijk voor de strategische, inhoudelijke, financiële en personele ontwikkeling van het RBT Heuvelrug & Vallei. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse besturing van de stichting. Gezien de omvang van het RBT Heuvelrug & Vallei is de directeur ook inhoudelijk betrokken bij de dagelijkse werkzaamheden van het RBT. Daarbij heeft hij/zij goed oog voor de mensen binnen het team en zorgt hij/zij ervoor dat zij optimaal kunnen presteren. De directeur is inhoudelijk op de hoogte van de verschillende lopende (marketing-)projecten en initieert nieuwe projecten. De directeur werkt ook nauw samen met het bestuur en de externe partners bij het realiseren van resultaat van het RBT Heuvelrug & Vallei.

De rol van de directeur is ook het uitdragen van het verhaal achter het RBT Heuvelrug & Vallei en het zien van kansen en mogelijkheden. Daarbij hoort ook het onderhouden en initiëren van samenwerkingsrelaties en contact onderhouden met de verschillende betrokken partijen, waaronder de aangesloten gemeenten en partners, de provincie Utrecht en andere stakeholders.

Als boegbeeld vertegenwoordigt de directeur het RBT Heuvelrug & Vallei bij externe aangelegenheden en richting de pers. Dit houdt in dat ook buiten reguliere kantoortijden een beroep zal worden gedaan op de directeur bij de uitoefening van zijn/haar rol.

Ervaring
De directeur is een inspirerende persoon met goede leidinggevende capaciteiten en ervaring op het gebied van (digital) marketing. Ervaring binnen de toeristische en recreatieve sector is een pré. De directeur heeft ervaring op het snijvlak van privaat en publiek, is vertrouwd met lobbyen en heeft affiniteit met de doelstellingen van het RBT Heuvelrug & Vallei.

De voorbeelden van projecten en partners zoals beschreven op de website van het RBT Heuvelrug & Vallei, zijn een bekende omgeving waarin de directeur zich op relevant niveau beweegt.

Eigenschappen:

  • een ondernemende, commerciële, strategische, hands-on en verbindende persoonlijkheid die in staat is op te treden als boegbeeld van het RBT Heuvelrug & Vallei;
  • is een netwerker pur sang en daarbij toegankelijk, benaderbaar en communicatief zeer sterk (zowel intern in een klein team als extern naar stakeholders) en in staat om op passende wijze lobby-werkzaamheden uit te voeren; 
  • sterke en aantoonbare affiniteit met gebiedsmarketing en de projecten en wensen vanuit de aangesloten gemeenten en partners;
  • aantoonbare en ruime ervaring op het gebied van marketing, informatievoorziening, e-commerce, positionering en ‘branding’;
  • beschikt over een ‘personal fit’ met de organisatie en het bestuur (wederzijds vertrouwen en respect);
  • goed in staat op verbindende wijze leiding te geven aan een klein en hecht team; is mensgericht, staat met beide benen in de organisatie, is collegiaal en heeft gevoel voor humor;
  • is ondernemend en nieuwsgierig, ziet kansen en weet risico's te duiden; is in staat hierbij te schakelen op diverse niveaus met oog voor de korte èn lange termijn en het verbinden van belangen;
  • goed ontwikkelde sensitiviteit op mensen en processen; is creatief en beschikt over realisatiekracht;
  • financieel voldoende onderlegd, in staat begrotingen en een jaarrekening te lezen en te begrijpen en weet ook op financieel gebied van gedachten te wisselen met het bestuur;
  • heldere, analytische geest; vermogen om complexe situaties in te schatten en op te lossen.

Aanbod
Een uitdagende en afwisselende functie met veel ruimte om jezelf en de functie te ontwikkelen in een moderne marketingorganisatie met een dienstverband van 32 tot 38 uur, een marktconform salaris afhankelijk van kennis en ervaring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder 8% vakantiegeld, 25 vakantiedagen, een goed  pensioen). Het RBT volgt de CAO Recreatie.

Je kunt verder rekenen op reiskostenvergoeding, een laptop voor je flexibele werkplek,  goede mogelijkheden voor opleiding en bijscholing, mogelijkheid voor thuiswerken, bezoek aan de mooist denkbare locaties voor afspraken en een gezellig team en inspirerende netwerkevenementen.

Contact
Spreken onze ambitie en deze functie je aan? En ben je de kandidaat die we zoeken? Reageer dan nu! Stuur je motivatie en cv naar voorzitter@hv-marketing.nl o.v.v. ‘RBT vacature directeur’. Reageren kan t/m 30 november 2022. Voor vragen bel je met de voorzitter, Liselotte Pesch, telefonisch bereikbaar via 085-4857760.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!