Persbericht 15 oktober: 400 leerlingen basisonderwijs ontvangen ontdektasje Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug bestaat 15 jaar, en wie jarig is trakteert! 400 basisschoolleerlingen uit verschillende gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug krijgen tijdens de buitenlesdagen van het natuureducatieprogramma 'NatuurWijs in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug' een ontdek-tasje. Zo ook de kinderen uit groep 5 van de Wilhelminaschool uit Amerongen. Maandag 15 oktober gingen zij voor hun eerste buitenles op pad in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Bij aankomst bij informatiecentrum de Tabaksschuur stond hen een leuke verassing te wachten.

Bij informatiecentrum de Tabaksschuur van Utrechts Landschap en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug werden de leerlingen ontvangen door wethouder Chantal Broekhuis (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en voorzitter Janine Caalders (Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug). In het kader van het 15 jarig bestaan van het Nationaal Park deelden zij er speciale ontdek-tasjes uit. Voorzien van o.a. een loep, spiegeltje en zoekkaart waren de leerlingen nu klaar om samen met de NatuurWijzer van het Nationaal Park de natuur te ontdekken. Daar mochten ze kijken, voelen, ruiken, luisteren en proeven. Zélf de natuur ervaren en zélf ontdekken wat mensen en natuur met elkaar te maken hebben.

Basis voor de toekomst
Chantal Broekhuis, wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, vindt het ontzettend belangrijk om kinderen en jongeren te betrekken bij natuur: ‘Kinderen die hier wonen, groeien op in een prachtige omgeving. Hoe meer je erover weet, hoe meer je gaat zien en hoe meer je het meestal gaat waarderen. Daarom vinden we natuureducatie zo belangrijk en dat er leuke activiteiten worden georganiseerd voor alle leeftijden en zeker voor de jeugd. Want daar leggen we de basis voor de toekomst.’

Beleefweek Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Ook op ontdekkingstocht in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug? Vanaf zaterdag 20 oktober tot en met zondag 28 oktober is de Beleefweek Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Tijdens de Beleefweek worden er in het hele Nationaal Park activiteiten georganiseerd en kunnen jong tot oud, op een actieve manier kennismaken met de rijke natuur en historie van Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Kijk op: www.np-utrechtseheuvelrug.nl/wijzijn15/Beleefweek

Over Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
De Utrechtse Heuvelrug is het op één na grootste bosgebied van Nederland. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug bestaat uit circa 20.000 hectare aaneengesloten natuurgebied, met afwisselend loof- en naaldbossen, heidevelden, waardevol cultuurlandschap, uitgestrekte weiden, 106 landgoederen en buitenplaatsen en cultureel erfgoed. Het zuidelijk deel van de Heuvelrug, (ca. 10.000 hectare), vormt sinds 2003 het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug: één van de drie meest bekende Nationale Parken van Nederland. In Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug doen ieder jaar gemiddeld 700 basisschoolleerlingen mee aan het natuureducatieprogramma ‘NatuurWijs in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug’. Onder leiding van een, speciaal voor het basisonderwijs, getrainde NatuurWijzer gaan leerlingen drie keer per jaar een dag een natuurgebied in.

Kijk voor meer informatie over 15 jaar Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug op: www.np-utrechtseheuvelrug.nl