Persbericht 24 mei: Heuvelrug steunt Utrechtse kandidatuur Vuelta 2020

Ondernemers en gemeentes zien wielerevenement als nieuwe impuls voor leefbaarheid en economie

De kandidatuur van Utrecht voor de start van de Vuelta d’Espana in 2020 kan rekenen op brede steun van ondernemers en gemeentes op de Utrechtse Heuvelrug. De mogelijke komst van de Spaanse wielerronde naar de provincie Utrecht wordt niet alleen gezien als een kans om de regio toeristisch beter op de kaart te zetten, maar ook om de verbindingen tussen stad en buitengebied verder te verduurzamen en Utrecht te profileren als aantrekkelijke vestigingsregio voor bedrijven. “De komst van de Vuelta biedt een unieke kans om de economische vitaliteit en leefbaarheid van de Utrechtse regio nieuwe impulsen te geven."

Met die oproep sluiten de ondernemers en gemeentes van de Heuvelrug zich aan bij de inspanningen van onder meer het Business Peloton Utrecht en de gemeente Utrecht om de financiering voor de kandidaatstelling van het evenement rond te krijgen.

Regio op de kaart
De Innovatietafel Toerisme Heuvelrug (het strategisch overleg tussen overheden en marktpartijen met als doel de Heuvelrug economisch te versterken) is één van de organisaties die de kandidatuur steunt. "Veel meer dan eerder bij de Giro in 2010 en de Tour de France in 2015 biedt de Vuelta de mogelijkheid om de provincie als geheel te laten zien", zegt voorzitter Henk Veldhuizen van de Innovatietafel. "Het voorlopige parcours over 100 kilometer door negen gemeentes in de regio levert daarbij allereerst mooie plaatjes op, die de hele wereld over gaan. En geeft zo meteen de mogelijkheid te werken aan betere spreiding van bewoners en bezoekers over de hele provincie. Maar onze ambitie reikt verder: via de Vuelta kunnen we de regio op de kaart zetten als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Door onze goede en duurzame infrastructuur, is de fiets daarbij bij uitstek het middel."

Verbindende werking
"Ook voor bestaande ondernemers en bewoners is de komst van zo'n groot evenement al heel goed", vult burgemeester Hans van der Pas van Rhenen aan. "Zoals de Tourstart in 2015 een geweldig positief effect had op de stad Utrecht, zo zorgde de passage van de Giro in 2016 (toen de Giro d'Italia in Gelderland begon - red.) in Rhenen voor meer bewonerstrots en betere samenwerking tussen ondernemers. De sterk verbindende werking van zo'n groot evenement en het effect daarvan op langere termijn is sociaal en economisch niet te onderschatten. Het zou dus ontzettend mooi zijn dat te kunnen verbreden tot de hele regio. Met bijvoorbeeld overal in de provincie langs het parcours lange tafels met feestende mensen zoals je dat in Spanje zelf ook soms tegen komt. Zoiets zou toch fantastisch zijn?"

Op maandag 28 mei a.s. staat de financieringsaanvraag voor de Vuelta op de agenda van Provinciale Staten.