Persbericht 27 februari: Gemeente Veenendaal en RBT verlengen samenwerking

Gemeente Veenendaal en het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei hebben hun samenwerking verlengd. Het is de bedoeling dat het RBT tot eind 2021 niet alleen de toeristisch-recreatieve marketing voor de gemeente doet, maar ook een rol gaat vervullen in het positioneren van Veenendaal als aantrekkelijke plaats om te wonen, werken en recreëren. Samenwerking onder het regiomerk Heuvelrug is daarbij belangrijk om te blijven inspelen op de snel veranderende wens van de moderne consument, bezoeker en investeerder.

Recreatie en toerisme belangrijk
“Ook voor Veenendaal zijn toerisme en recreatie echt belangrijk”, zegt RBT-directeur Michiel van der Schaaf. “Niet alleen economisch, maar ook voor het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in de gemeente. Om ook de komende jaren succesvol te zijn, moeten we blijven inspelen op de snel veranderende wensen van de consument en de zakelijke bezoeker. Sinds de oprichting van het RBT is het al gelukt om de toeristische marketing op vele vlakken te vernieuwen. Het positioneren van Veenendaal als moderne stad in de regio is daarin zeer succesvol gebleken. Vooral omdat de Heuvelrug als geheel een steeds sterker merk wordt, een completer product kan bieden en daarmee voor een grotere doelgroep interessant is.”

Aantrekkelijke plek
“Met de nieuwe samenwerking willen we logische vervolgstappen zetten in het positioneren van Veenendaal als aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te recreëren”, licht wethouder Arianne Hollander toe. “Daarbij speelt niet alleen het voorzieningenniveau van onze gemeente zelf een rol, ook de centrale ligging aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug maakt Veenendaal aantrekkelijk. Daarom juichen we als gemeente de recente ontwikkelingen rond recreatiegebied Kwintelooijen en het nieuwe Bezoekerscentrum Grebbelinie van harte toe. En zien we graag dat via het RBT toerisme en recreatie goed verbonden worden met winkelen, cultuur, sport, ondernemen en wonen. De marketingexpertise en het netwerk dat het RBT in korte tijd heeft opgebouwd gaan daarbij helpen. Bijvoorbeeld in het leggen van verbindingen naar regionale partijen, zoals de regio Food Valley, Nationaal Park Heuvelrug en de Veluwe.”

RBT Heuvelrug en Vallei
Vanaf 2015 is RBT Heuvelrug en Vallei de centrale marketing- en promotieorganisatie voor zeven gemeentes op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei, te weten Renswoude, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg en Zeist. De nieuwe organisatie is hiermee de aanjager van een actieve toeristisch-recreatieve bedrijfstak met een toegevoegde waarde van zo’n 700 miljoen euro per jaar en werkgelegenheid voor 20.000 mensen. Na de stad Utrecht (40%) is de Heuvelrug met een marktaandeel van 25% de grootste toeristische bestemming van de provincie Utrecht.