Persbericht 4 april: Internationaal toerisme gegroeid

Groeiend buitenlands toerisme biedt economie en leefbaarheid Utrechtse regio kansen

Het internationale toerisme in ons land is vorig jaar flink gestegen. Uit vandaag gepubliceerde CBS-cijfers blijkt dat het aantal overnachtingen van buitenlandse bezoekers in 2017 met 13% opliep tot bijna 18 miljoen, de sterkste stijging sinds 2006. Ook de regio Utrecht verwelkomt steeds meer dag- en verblijfsbezoek van over de landsgrenzen. “Buitenlands toerisme gaat de komende jaren een steeds grotere rol spelen, daarom is het nodig nu gericht te investeren”.

Dat zegt Michiel van der Schaaf, directeur van het regionaal bureau voor toerisme op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei, een gebied dat met ruim 2 miljoen overnachtingen per jaar goed is voor ruim 60% van het verblijfsbezoek in de provincie Utrecht. Toch kent Utrecht andere verhoudingen dan elders in ons land. “Naast de Utrechtse Heuvelrug als populair vakantiegebied, is onze provincie door de centrale ligging en de goede infrastructuur veel meer dan andere regio’s een geliefde bestemming voor dagbezoek en zakelijk toerisme.”

Toerisme belangrijk voor Utrecht
Met een jaarlijkse toegevoegde waarde van 2,8 miljard euro per jaar en werkgelegenheid voor ongeveer 80.000 mensen zijn toerisme en recreatie belangrijk voor de regio Utrecht. “Niet alleen economisch is het belang groot, maar bezoek van buiten zorgt ook voor een betere leefbaarheid en een hoger voorzieningenniveau. En daar genieten bewoners en bedrijven van mee.” Op een aantal punten blinkt de regio Utrecht uit: “Zo spreekt de combinatie van natuur, cultuur, erfgoed en de nabijheid van steden veel mensen aan. En als het gaat om zakelijk toerisme dan is Utrecht op sommige punten de onbetwiste nummer één. Het aantal vergaderingen en trainingen dat in onze provincie plaatsvindt is zelfs groter dan in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland bij elkaar.”

Buitenlands toerisme biedt kansen
Het groeiende buitenlandse toerisme geeft ook voor de provincie Utrecht kansen. “Vooral bezoekers uit Vlaanderen en Duitsland blijken zich aangetrokken te voelen tot onze regio en zijn bovendien een profijtelijke doelgroep”, zegt Van der Schaaf die ook betrokken is bij het in 2017 gestarte internationale marketingprogramma van de Utrechtse regio. “Vanuit een brede coalitie van ondernemers, overheden en de toeristische marketingorganisaties in Utrecht investeren we daarom gericht in regiobrede toeristische marketing. Naast het inhoudelijk verbinden van aanbod, speelt meertaligheid daarbij een rol. En omdat we ook te maken krijgen met overloop uit de randstad en delen van onze regio zich niet goed lenen voor massabezoek, is spreiding belangrijk om onze regio leefbaar en economisch vitaal te houden.”