Persbericht 22 februari

Utrechtse Heuvelrug blij met komst Vuelta 2020

Ondernemers en gemeentes zien wielerevenement als nieuwe impuls voor leefbaarheid en economie

De route van de Vuelta a Espana die in augustus 2020 over ruim 100 kilometer de hele Utrechtse Heuvelrug doorkruist, is met enthousiasme ontvangen door ondernemers en gemeentes in de regio. De komst van de Spaanse wielerronde naar de provincie Utrecht wordt niet alleen gezien als een kans om de regio toeristisch beter op de kaart te zetten, maar ook om de verbindingen tussen stad en buitengebied verder te verduurzamen en Utrecht te profileren als aantrekkelijke vestigingsregio voor bedrijven. “De Vuelta 2020 biedt een unieke kans om de economische vitaliteit en leefbaarheid van de Utrechtse regio nieuwe impulsen te geven."

Sinds de bekendmaking van het parcours op woensdag 20 februari jl. in Breda, sluiten steeds meer ondernemers en gemeentes zich aan bij het initiatief van Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei om te komen tot een regionaal totaalprogramma.

Regio op de kaart
"Veel meer dan eerder bij de Giro in 2010 en de Tour de France in 2015 biedt de Vuelta de mogelijkheid om de provincie als geheel te laten zien", zegt directeur Michiel van der Schaaf van RBT Heuvelrug en Vallei. "Het parcours door bijna alle gemeentes in de regio levert daarbij allereerst mooie plaatjes op, die de hele wereld over gaan. En geeft zo meteen de mogelijkheid te werken aan betere spreiding van bewoners en bezoekers over de hele provincie. Maar onze ambitie reikt verder: via de Vuelta kunnen we de regio op de kaart zetten als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven. Door onze goede en duurzame infrastructuur is de fiets daarbij bij uitstek het middel."

Regiobreed programma
"Ook voor bestaande ondernemers en bewoners is de komst van zo'n groot evenement al heel goed", aldus Van der Schaaf. "Zoals de start van de Tour de France in 2015 een geweldig positief effect had op de stad Utrecht, zo zorgde de passage van de Giro d’Italia in 2016 (toen de Giro in Gelderland begon - red.) in Rhenen voor meer bewonerstrots en betere samenwerking tussen ondernemers. De sterk verbindende werking van zo'n groot evenement en het effect daarvan op langere termijn is sociaal en economisch niet te onderschatten. We willen daarom in samenwerking met veel partijen komen tot een regiobreed programma dat ruim voor de passage van het wielerevenement begint en waarin bestaande en nieuwe activiteiten overal in de regio zijn opgenomen."

Via vuelta@hv-marketing.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor deelname aan het regioprogramma