Persbericht 27 december - 2019 goed toeristisch jaar voor de Utrechtse Heuvelrug

Het afgelopen jaar zijn recreatie en toerisme op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei opnieuw gegroeid. Door de sterke economie en een aanhoudende toename van recreatie in eigen land en regio was er in 2019 zowel veel dagbezoek als verblijfsbezoek in hotels en vakantieparken. Hoewel ook steeds meer buitenlandse toeristen de Heuvelrug weten te vinden, blijven Nederlandse bezoekers en bewoners van de Randstad en de regio Utrecht de grootste groepen.

Met een opbrengst van zo’n 700 miljoen euro per jaar en werkgelegenheid voor 20.000 mensen zijn toerisme en recreatie van groot belang voor de regio, niet alleen economisch maar ook voor de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van het gebied. Na de stad Utrecht (40%) is de Utrechtse Heuvelrug (25%) de grootste toeristische bestemming in de provincie Utrecht, samen met Amersfoort (15%) zijn de gebieden goed voor 80% van de totale provinciale vrijetijdseconomie. Met 2 miljoen overnachtingen in hotels, op campings en in vakantieparken vindt daarnaast ruim 60% van het verblijfstoerisme op de Heuvelrug plaats.

GROEIENDE KWALITEIT
“Het is goed te zien dat het verhaal van de Heuvelrug steeds beter doorklinkt en de kwaliteit van recreatie en toerisme in onze regio groeit”, zegt directeur Michiel van der Schaaf van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei. “Intussen zijn ruim 600 partijen en 9 gemeentes aangesloten op het regio-brede netwerk waarin wordt samengewerkt om de sector gericht te versterken. Dat is niet alleen efficiënt maar ook gewoon nodig: de Heuvelrug is niet geschikt voor massatoerisme, en alleen door regie te voeren lukt het om ook in de toekomst de sector vitaal en de regio leefbaar houden.’

PERSPECTIEF 2030
Met het Perspectief Bestemming Heuvelrug 2030 presenteerde het RBT dit jaar als eerste regio in ons land een antwoord op de aanhoudende toeristisch-recreatieve groei die wordt voorspeld. “Duidelijk is dat bij ons vooral het bezoek uit de regio Utrecht zelf en de Randstad zal blijven toenemen, naast te verwachten buitenlands bezoek uit vooral Vlaanderen en Duitsland”, aldus Van der Schaaf. De Heuvelrug heeft met zijn natuur, cultuur, fietsmogelijkheden, culinair aanbod en centrale ligging een grote aantrekkingskracht.
“Daardoor ontstaan nieuwe opgaves zoals het toekomstbestendig maken van verblijfsrecreatie, oplossingen vinden voor de krappe arbeidsmarkt en ontwikkeling van duurzame vervoersbewegingen. Dat soort dingen kunnen we alleen vanuit een brede coalitie aanpakken. Het is daarom belangrijk dat zowel overheden als de markt steun en inhoud geven aan een sterke Heuvelrug-identiteit, waardoor de regio ook op de agenda van anderen komt. Daarin is veel winst te pakken, bijvoorbeeld voor zakelijk toerisme (een segment dat op dit moment goed is voor de helft van het totale toerisme – red.). Naast de steden ook de buitengebieden in onze provincie laten zien kan bijdragen aan spreiding van recreatiedruk.”

Meer informatie over recreatie en toerisme op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei is te vinden op www.opdeheuvelrug.nl.