Persbericht 25 maart

Gastvrijheidseconomie Utrechtse Heuvelrug bundelt krachten en vraagt provincie om steun

Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei, Innovatietafel Toerisme Heuvelrug, hotelkoepel Groen Centraal en de belangenorganisaties HISWA-RECRON en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) bundelen hun krachten. Als ‘Coalitie Gastvrij Heuvelrug’ spannen ze zich de komende periode in voor de toeristisch-recreatieve sector en vragen daarbij steun van de provincie Utrecht. Het initiatief vertegenwoordigt bijna 800 ondernemers in de regio.

Met 700 miljoen euro aan inkomsten en werkgelegenheid voor 10.000 mensen is de gastvrijheids-economie één van de grootste sectoren op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei. Daarnaast is het gebied goed voor zo’n 60% van het verblijfstoerisme in de provincie Utrecht. Recreatie en toerisme leveren bovendien een flinke bijdrage aan het voorzieningenniveau en de leefbaarheid in de regio.

De uitbraak van het COVID-19 (corona) virus raakt de gastvrijheidseconomie hard en heeft de sector zo goed als stilgelegd: horeca, vergaderlocaties en musea zijn gesloten en er zijn nauwelijks boekingen bij vakantieparken. “De gevolgen zijn nu al immens, om op korte en lange termijn de best mogelijke stappen te zetten hebben we elkaar meer dan ooit nodig”, zegt Alex van der Grift van de Innovatietafel Toerisme Heuvelrug (het strategisch overleg van marktpartijen en overheden in de regio).

“Daarvoor is een zo breed mogelijke coalitie nodig”, vervolgt directeur Michiel van der Schaaf van Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei waarin zo’n 600 aanbieders uit de gastvrijheidseconomie en negen gemeentes uit de regio samenwerken. “Door met elkaar regie te voeren kan nu zo goed mogelijk worden ingespeeld op de grote zorgen die ondernemers hebben, en kan zodra bezoek weer mogelijk is de vraag op de kortst mogelijke termijn worden hersteld.”

De vraag van de toeristische sector aan de Provincie Utrecht is om:

  1. Actief steun en betrokkenheid uit te spreken aan de toeristische sector. Het zijn voor ondernemers buitengewoon onzekere en moeilijke tijden. Zij kunnen elke vorm van hulp goed gebruiken.
  2. Een Taskforce op te zetten vanuit de provincie om samen met de samenwerkende
    organisaties (acute) problemen gecoördineerd aan te kunnen pakken.
  3. Samen na te denken over en te investeren in het ondersteunen en versterken van de sector bij het overwinnen van de economische gevolgen van het corona-virus. En hiervoor direct extra middelen vrij te maken, bovenop lopende nationale maatregelen. Zodat de ergste gevolgen voor provinciale werkgelegenheid en economie zoveel mogelijk kunnen worden beperkt.
  4. Samen met de sector ervoor te zorgen dat het toeristisch bezoek aan de regio snel aantrekt, als dat bezoek weer mogelijk is.

Tevens doet de Coalitie Gastvrij Heuvelrug een oproep aan de gemeenten om op korte termijn renteloos uitstel te verlenen voor de betaling van lokale lasten zoals de toeristenbelasting. En daarnaast te onderzoeken of ondernemers kwijtschelding kunnen krijgen voor (een deel van) de lokale lasten op het moment dat er betalingsproblemen ontstaan door de gevolgen van de uitbraak van het COVID-19 (corona) virus.