Persbericht 2 maart - Samen sterk voor toerisme in Renswoude

Gemeente Renswoude en Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei hebben hun samenwerking verlengd. Tot eind 2024 doet het RBT de toeristisch-recreatieve marketing voor de gemeente, waarin de samenwerking in het regiomerk Heuvelrug belangrijk is. “Alleen met elkaar kunnen we inspelen op de regionale opgaves die op ons af komen”, aldus wethouder Marieke Teunissen.

Vanaf 2015 is RBT Heuvelrug en Vallei de destinatiemarketingorganisatie voor negen gemeentes op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei, te weten Baarn, Soest, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Veenendaal, Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel. De organisatie is hiermee de aanjager van een actieve toeristisch-recreatieve bedrijfstak met een toegevoegde waarde van ruim 700 miljoen euro per jaar en werkgelegenheid voor 11.000 mensen in de regio. 

Versterken gastvrijheidseconomie 
“In samenwerking met onze promotiecommissie en toeristische aanbieders heeft het RBT afgelopen jaren een grote bijdrage geleverd aan het versterken van de gastvrijheidseconomie in Renswoude”, licht wethouder Marieke Teunissen van gemeente Renswoude toe. “Zeker nu de toeristische sector hard is getroffen door de Coronacrisis, is het van belang om samen met de regio te werken aan herstel. Op die manier kunnen werkgelegenheid, voorzieningen en leefbaarheid in ons dorp en onze regio ook op langere termijn behouden blijven. De expertise, het partnernetwerk en de verbinding naar regionale en landelijke partijen van het RBT zijn daarbij belangrijk.”

Recreatie en Toerisme economisch en sociaal belangrijk
“Toerisme en recreatie worden ook voor Renswoude steeds belangrijker, zowel economisch als sociaal”, vult directeur Michiel van der Schaaf van RBT Heuvelrug & Vallei aan. “Komende periode ligt onze aandacht daarbij op het ondersteunen van de ondernemers om zo goed en snel mogelijk te herstellen na Corona. Op langere termijn komen onderwerpen zoals verduurzaming, innovatie van verblijfsrecreatie en spreiding van recreatiedruk op ons af. Regionale samenwerking is cruciaal om dat soort opgaves aan te kunnen. Met betrokken bewoners en ondernemers, iconisch aanbod zoals het Grebbelinie Bezoekerscentrum en de recent gewonnen prijs als mooiste dorp van de provincie Utrecht levert Renswoude daarbij een belangrijke bijdrage aan de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei als geheel. We zijn daarom blij dat Renswoude blijft aangesloten op de regiosamenwerking.”

Meer over toeristisch Renswoude is te zien op www.ontdekrenswoude.nl.