De leukste plek #opdeheuvelrug - van Thamar Heerikhuisen

Even voorstellen

Mijn naam is Thamar Heerikhuisen en ik ben in juli 2021 gestart als Allround Marketeer bij het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei. Ik ben opgegroeid in Maarn en Doorn waardoor natuurgebied de Zanderij waarin zich het aardkundig monument het Zwerfsteneneiland bevindt, al gauw tot mijn favoriete plek op de Heuvelrug behoorde.

Waarom is de Zanderij de leukste plek #opdeheuvelrug?

Behalve de mooie wandelroute, rust en stilte, is dit voor mij ook vanwege de rijke historie van de Zanderij. Al in 1845 start men in dit gebied met het winnen van zand ten behoeve van de aanleg en onderhoud van spoorlijnen, waardoor de huidige zandafgraving is ontstaan. Doordat dit zandgraven zelfs in de jaren 30 van de vorige eeuw nog met de schop gedaan werd, heeft de Zanderij voor veel werkgelegenheid en een toename van de bevolking in Maarn gezorgd. Vanwege de stabiliteit van de hoogspanningsmast die zich in de Zanderij bevindt mocht er niet te dicht bij de mast gegraven worden. Zo is de mast langzamerhand op een eiland komen te staan. Tijdens latere graafwerkzaamheden stuitte men op een oud keienveld dat zich op de plek van het oude rangeerterrein bevond. Deze zwerfstenen zijn door het landijs in de ijstijd zo’n 150.000 jaar geleden vanuit Scandinavië hiernaartoe gevoerd. De stenen zijn door een kunstenaar/vormgever zo geplaatst dat er op het eiland een prachtig aardkundig monument is ontstaan. Het monument is een combinatie tussen aardkundig en industrieel erfgoed doordat restanten van de oude draaischijf voor locomotieven hierin zijn betrokken; de kompasvorm die op de draaischijf staat fungeerde hierbij als inspiratiebron voor de indeling van de zwerfstenen op het eiland.

Wat is jouw leukste herinnering aan de Zanderij?

In mijn jeugd heeft het een keer zo hard gevroren dat het water volledig was dichtgevroren. Ook was de Zanderij toen volledig bedekt met sneeuw, wat niet alleen prachtige beelden opleverde maar ook voor veel slee- en schaatsplezier zorgde. Toen ik op de middelbare school zat was de keuze dan ook snel gemaakt om mijn maatschappelijke stage uit te voeren in de Zanderij om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de wederopenstelling van de Zanderij als wandelgebied.

Heb je een leuke tip voor wie de Zanderij bezoekt?

Het Zwerfsteneneiland is een Aardkundig Monument en wordt beheerd door de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland. De stichting verzorgt elke 1e zaterdag van de maand een gratis rondleiding op het Zwerfsteneneiland over historische- en aardkundige waarden. Hierin wordt alles verteld over de historie van de Zanderij, het ontstaan van het Zwerfsteneneiland, en over de verschillende zwerfstenen die tentoongesteld liggen.

Meer informatie over het Zwerfsteneneiland en hoe jij je kunt aanmelden voor de rondleiding vind je hier.

Zwerfsteneneiland

Het Zwerfsteneneiland is een Aardkundig Monument en wordt beheerd door de Stichting Vrienden van het Zwerfsteneneiland. Het bestaat uit een natuur- en een cultuurgedeelte. Er liggen stollingsgesteenten, afzettingsgesteenten en omzettingsgesteenten.

Meer informatie