Pilot toegankelijkheid

Gastvrijheid. We vinden het een van de belangrijkste aspecten binnen recreatie, toerisme en horeca. Maar hoe zit het eigenlijk met de gastvrijheid en toegankelijkheid voor bezoekers met een beperking? Een vraag die de komende jaren steeds belangrijker zal worden. Iedereen wil genieten op zijn vrije dag, lekker kunnen eten of even weg met vrienden of familie. Mensen met een beperking zijn een interessante doelgroep voor ondernemers. Op dit moment ligt er een gat in de markt dat niet benut wordt. Toegankelijk zijn voor een brede groep levert een forse omzetstijging op. Een economisch potentieel wat deze regio nu nog niet aanboort.

Maar de winst is er niet alleen voor ondernemers. We zijn (onszelf) verplicht hieraan te werken. Als ondernemers hebben de verplichting te werken aan een situatie waarin het hebben van een fysieke, verstandelijke of psychiatrische beperking geen reden mag zijn om ergens niet naar binnen te kunnen of niet mee te kunnen doen. Deze redenen maakten dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug in samenwerking met het RBT Heuvelrug & Vallei (RBT) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een verkenning deed naar de toegankelijkheid van de Heuvelrug. Het belangrijkste resultaat van de verkenning blijkt dat het werken aan toegankelijkheid vooral in bewustwording en communicatie zit:

Bewustwording bij ondernemers dat toegankelijkheid geen zaak is van grote verbouwingen, maar juist kleine investeringen extra omzet genereren. En communicatie naar recreanten en toeristen over wat de regio te bieden heeft.

In de pilot Toegankelijk Heuvelrug is het doel om samen met een twintigtal ondernemers uit de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan de slag te gaan met de oplossing voor deze knelpunten uit de verkenning. Bij succes willen we deze werkwijze voor ondernemers binnen de gehele regio Heuvelrug en Vallei beschikbaar stellen.