Visit Utrecht Region Fotowedstrijd

Leuk dat je interesse hebt in de fotowedstrijd! We zijn bijzonder benieuwd naar alle inzendingen. We zijn vooral op zoek naar foto's die aansluiten bij onze thema's zoals 'Wandelen en Fietsen' en 'Kastelen en Buitenplaatsen'. Uiteraard moeten het foto's zijn uit de omgeving Utrecht. Lees hieronder nog even goed alle actievoorwaarden door. 
 

1. Looptijd wedstrijd

 1. De Fotowedstrijd start in april 2024. Alle inzendingen moeten uiterlijk 30 april 2024 om 23.59 uur ingezonden en ontvangen zijn.
 2. Deze Fotowedstrijd is gezamenlijk opgezet door Visit Utrecht Region en het Regionaal Bureau voor Toerisme. 

2. Meedoen

 1. Er is geen leeftijdsgrens gebonden aan de wedstrijd. 
 2. Deelnemers moeten woonachtig zijn in Nederland, Duitsland of Belgie. 
 3. Visit Utrecht Region behoudt zich het recht om deelnemers uit te sluiten van deelname als zij van mening is dat deze niet conform de voorwaarden handelen of zich anderszins op frauduleuze wijze toegang hebben verschaft tot deelname of het verloop van de Fotowedstrijd op oneerlijke wijzen hebben willen beïnvloeden.
 4. Door deelname aan de Fotowedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud van de Spelregels. 

3. Persoonsgegevens

 1. Deelnemers verklaren dat persoonlijke gegevens, in dit geval naam en e-mailadres, voor het doel en binnen de context van de Fotowedstrijd en andere doeleinden omschreven in deze Spelregels gebruikt mogen worden. De naam van de winnende deelnemers wordt enkel getoond bij de publicatie van de winnende foto’s op de Social Media kanalen van Visit Utrecht Region. Het e-mailadres van de deelnemer wordt enkel gebruikt voor noodzakelijke communicatie rondom de wedstrijd.
 2. Het Regionaal Bureau voor Toerisme in opdracht van Visit Utrecht Region is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door de deelnemers in het kader van deelname aan de Fotowedstrijd zijn verstrekt (de “Gegevens”) en handelt daarbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 3. Deelnemers hebben te allen tijde het recht om de opgeslagen gegevens in te zien, te verifiëren en rectificeren. Dit kan door contact op te nemen met marketing@rtb-hv.nl.
 4. De Gegevens die door het Regionaal Bureau voor Toerisme in opdracht van Visit Utrecht Region zijn verzameld worden tot einde looptijd Fotowedstrijd bewaard. Nadien worden de Gegevens binnen enkele weken verwijderd.

4. Eisen aan de inzendingen

Foto’s van deelnemers die niet voldoen aan onderstaande eisen kunnen gediskwalificeerd worden:

  • Foto’s moeten in digitaal formaat ingestuurd worden. Alle bestanden moeten 5 MB of kleiner zijn, en in .jpeg, .jpg, .png of .gif formaat ingestuurd worden. De foto moet minstens 1.600 pixels breed (liggende foto) of 1.600 pixels hoog (staande foto) zijn.
  • Foto's moeten voorzien zijn van een heldere omschrijving van de plek waar de foto is genomen. Omdat het een fotowedstrijd is van het Regionaal Bureau voor Toerisme Utrechtse Heuevelrug en Visit Utrecht Region moet het een foto zijn gemaakt in deze gemeente. 
  • De originele foto kan door het Regionaal Bureau voor Toerisme en Visit Utrecht Region opgevraagd worden voor publicatie. Dit bestand mag maximaal 30 MB zijn, en in .jpeg, .jpg, .png of gif. Minimaal aantal pixels 1800×1800 en maximaal 6000×6000.
  • De deelnemer verklaart dat de foto’s die zijn ingezonden ook daadwerkelijk door hem of haar zijn gemaakt.
  • Bewerking of het maken van een collage is toegestaan, zolang de basis maar een eigen unieke foto blijft die een bepaalde plek weergeeft.
  • De ingestuurde foto mag geen aanstootgevende, provocerende, lasterlijke, seksueel getinte of andere bezwaarlijke of ongepaste inhoud bevatten.
  • Er geldt een maximum van één inzending per persoon.
  • Het Regionaal Bureau voor Toerisme en Visit Utrecht Region willen wanneer gewenst de foto ook rechtenvrij mogen gebruiken op de website, in drukwerk of op Social Media Kanalen. De inzender doet met deelname daarom automatisch af van de fotorechten.
  • Personen die zichtbaar zijn op de foto moeten toestemming hebben gegeven hiervoor en gaan ook akkoord met eventuele publicatie op website, Social Media en drukwerk.