Over RBT Heuvelrug & Vallei

Actueel nieuws

Actueel nieuws

Jaarplan 2023

Jaarplan 2023

Vacatures

Vacatures

Organisatie & Contact

Organisatie & Contact

Met ruim 11.000 banen en een grote en groeiende bijdrage aan voorzieningen en sociale cohesie, is de recreatiesector van groot belang voor een fijne leefomgeving op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei. In onze dorpen en steden worden recreatie en toerisme ook steeds belangrijker voor behoud van vitale functies zoals winkels, horeca, erfgoed en cultuur.

Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug & Vallei is de organisatie voor de gebiedsmarketing van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Iedere dag werken we voor en samen met 600 regiopartners, negen gemeentes en de provincie Utrecht aan het versterken van de Heuvelrug als vitale, toekomstbestendige bestemming die van waarde is voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Onze ambitie is dat iedere bewoner direct of indirect profiteert van een evenwichtige, robuuste en verantwoorde bezoekerseconomie.