Disclaimer

Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62950428), hierna te noemen: "RBT Heuvelrug & Vallei", verleent u hierbij toegang tot opdeheuvelrug.nl, hierna te noemen: "de website" en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door RBT Heuvelrug & Vallei en derden zijn aangeleverd. 

RBT Heuvelrug & Vallei behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover RBT Heuvelrug & Vallei geen zeggenschap heeft. RBT Heuvelrug & Vallei geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat RBT Heuvelrug & Vallei de inhoud daarvan onderschrijft. 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij RBT Heuvelrug & Vallei en haar licentiegevers.

Fotografie en de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG)

Onder het beeldmateriaal bevinden zich portretten en dat zijn altijd persoonsgegevens. RBT Heuvelrug & Vallei baseert zich voor de verwerking van deze persoonsgegevens op de AVG grondslag van het gerechtvaardigd belang. De foto’s die in op de website, op social media en in nieuwsbrieven worden gepubliceerd, worden gebruikt voor journalistieke (dan wel artistieke) doeleinden. Als organisatie wil RBT Heuvelrug & Vallei namelijk informatie delen over de regio. Bij de selectie van de foto’s wordt er door de organisatie een privacy-afweging gemaakt. Al het beeldmateriaal is vastgelegd door professionele fotografen. Mocht u ongewild op een gepubliceerde foto staan, dan kunt u een verzoek tot verwijdering indienen via marketing@rbt-hv.nl