Disclaimer

Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62950428), hierna te noemen: "RBT Heuvelrug & Vallei", verleent u hierbij toegang tot opdeheuvelrug.nl, hierna te noemen: "de website" en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door RBT Heuvelrug & Vallei en derden zijn aangeleverd. 

RBT Heuvelrug & Vallei behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover RBT Heuvelrug & Vallei geen zeggenschap heeft. RBT Heuvelrug & Vallei geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat RBT Heuvelrug & Vallei de inhoud daarvan onderschrijft. 

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij RBT Heuvelrug & Vallei en haar licentiegevers.