Post van Lambalgen

Woudenberg

Het vestingwerk dankt zijn naam aan landgoed Lambalgen. In 1793 werd de liniedijk omgevormd tot post. Er stond toen een stenen toren met schietgaten. Achter een aarden wal konden zeventig militairen kanonnen bedienen. Dan waren er nog ophogingen, waar 250 soldaten zich schuilhielden.

In de buurt

Toon resultaten