Landgoed Den Treek-Henschoten Heuvelrug

Woudenberg

Contact

Doornseweg 23
3931 MH Woudenberg
Plan je route

Willem Hendrik de Beaufort kocht de buitenplaats Den Treek met omringende bossen en landerijen in 1807. Zijn zoon Arnoud Jan de Beaufort trouwde met Anna Aleida Stoop. Via dit huwelijk kwam landgoed Henschoten in de familie. Deze historie heeft een grote groep nazaten samengebracht als mede-eigenaren van een uniek familielandgoed. De familieleden zien het als hun plicht en als een genoegen om dit landgoed als bron van natuur- en cultuurhistorische waarden in stand te houden en waar mogelijk in betere staat aan de volgende generaties door te geven. Dat gaat niet vanzelf. Naast een gezond zakelijk beheer is er tussen de familieleden-aandeelhouders een grote mate van betrokkenheid bij het landgoed en een goede onderlinge band. Met deze laatste twee aspecten houdt de Familiestichting De Treeker Eik zich al ruim 50 jaar bezig.

Zorg voor Natuur
Het landg…

Willem Hendrik de Beaufort kocht de buitenplaats Den Treek met omringende bossen en landerijen in 1807. Zijn zoon Arnoud Jan de Beaufort trouwde met Anna Aleida Stoop. Via dit huwelijk kwam landgoed Henschoten in de familie. Deze historie heeft een grote groep nazaten samengebracht als mede-eigenaren van een uniek familielandgoed. De familieleden zien het als hun plicht en als een genoegen om dit landgoed als bron van natuur- en cultuurhistorische waarden in stand te houden en waar mogelijk in betere staat aan de volgende generaties door te geven. Dat gaat niet vanzelf. Naast een gezond zakelijk beheer is er tussen de familieleden-aandeelhouders een grote mate van betrokkenheid bij het landgoed en een goede onderlinge band. Met deze laatste twee aspecten houdt de Familiestichting De Treeker Eik zich al ruim 50 jaar bezig.

Zorg voor Natuur
Het landgoed hecht grote waarde aan de ontwikkeling van haar natuurterreinen en aan het stimuleren van de biodiversiteit (soortenrijkdom) op het landgoed. Bestaande natuurgebieden worden onderhouden en gemonitord en nieuwe natuurgebieden worden ontwikkeld. Dit gebeurt volgens de richtlijnen van de in 2009 opgestelde Gedragscode Natuurbeheer. Deze Gedragscode Natuurbeheer is opgesteld door het Bosschap met medewerking van Staatsbosbeheer, de 12 Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit en Natuurmonumenten. Ook Defensie, gemeenten en particulier grondeigenaren hebben hun bijdrage aan deze Gedragscode geleverd. Zorg voor de natuur vraagt ook een bijdrage van de bezoekers: blijf op wegen en paden, houd uw hond(en) aan de lijn en laat geen afval achter in de natuur. Zo werken we samen aan een versterking van de bijzondere natuurwaarden.

Zie voor meer informatie de website

In de buurt

Toon resultaten