Klompenpad Netelenburchpad

(5.0 km)

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden. Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Het Netelenburchpad loopt onder meer langs de Eem. Dit pad is vernoemd naar boerderij Netelenburch, een historische boerderij waar nu een moderne veehouderij gevestigd is. De familie heeft hun land vrijwillig opengesteld voor wandelaars van het Klompenpad, zodat u door de weilanden kunt struinen. 

De rondwandeling begint bij Gemaal Zeldert, vlakbij Zuidereind 35 in Baarn en is 5,5 kilometer lang.

Wilt u deze route gaan wandelen? Kijk dan voor uitgebreide informatie op de Klompenpaden website.

Neem de route mee op pad
Aan de bewegwijzeri…

Paden ontstaan waar mensen vaste routes volgen. Sommige paden krijgen een naam passend bij hun functie. Denk aan de vroegere kerkepaden en melkpaden. Maar wat is dan een Klompenpad? Dat zijn wandelroutes die zoveel mogelijk over onverharde paden, boerenland en historische tracés lopen. Het Netelenburchpad loopt onder meer langs de Eem. Dit pad is vernoemd naar boerderij Netelenburch, een historische boerderij waar nu een moderne veehouderij gevestigd is. De familie heeft hun land vrijwillig opengesteld voor wandelaars van het Klompenpad, zodat u door de weilanden kunt struinen. 

De rondwandeling begint bij Gemaal Zeldert, vlakbij Zuidereind 35 in Baarn en is 5,5 kilometer lang.

Wilt u deze route gaan wandelen? Kijk dan voor uitgebreide informatie op de Klompenpaden website.

Neem de route mee op pad
Aan de bewegwijzering van de klompenpaden in het landschap wordt veel aandacht besteed. Maandelijks worden alle routes gecontroleerd door vrijwilligers. Desalniettemin is het verstandig om naast de markering in het landschap ook de route mee te nemen.

Er zijn verschillende mogelijkheden:
- Print de gratis routekaart van het Klompenpad naar keuze (de routekaarten zijn per pad te vinden op de Klompenpaden website )
- Koop de folder van het pad (€2,- voor verkooppunten zie het betreffende pad op de Klompenpaden website)
- Download de gratis app op App Store en Google Play

Met deze laatste 2 opties krijgt u ook aanvullende informatie over de route en de streek waar u door heen loopt.

Let op: het is niet mogelijk de hond mee te nemen met het wandelen van een Klompenpad. De paden gaan over particulier terrein waar wild een rustplaats heeft of het vee van de boer loopt. Honden kunnen de dieren verstoren en zijn daarom niet toegestaan.

Over Klompenpaden
Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. Ze gaan zoveel mogelijk over historisch tracé en voeren over onverharde paden, langs boerenerven en over landgoederen. Rust, kleinschaligheid en de combinatie van cultuur en natuur bepalen de sfeer en vertellen bewoners en wandelaars over de geschiedenis van hun omgeving. Met deze wandelroutes dragen Landschap Erfgoed Utrecht en Stichting Landschapsbeheer Gelderland bij aan de beleefbaarheid van het landschap en de cultuurhistorie.

Klik op de onderstaande afbeelding voor meer foto's van het Klompenpad.Dit ga je zien

Startpunt: Gemaal Zeldert
Zuidereind 35
3741 LG Baarn
Eindpunt: Zuidereind 35
3741 LG Baarn