Schaapskooi in Woudenberg

Woudenberg

De negentiende-eeuwse Schaapskooi behoort van oudsher tot de ten oosten van de kooi gelegen boerderij Dashorst. De schapenhouderij en de daarmee samenhangende vorm van akkerbemesting speelde vanaf de Middeleeuwen een belangrijke rol in de landbouw in de Gelderse Vallei. De schaapskooi ligt ten noorden van een bocht van de Dashorsterweg en is omringd door bomen en open weidegebied. Ten zuidoosten van de kooi bevindt zich de Dashorst. N.B. In de schaapskooi is van gasbeton een wc-ruimte/voorheen melklokaal gemetseld. De vloer en fundering bestaat uit beton. De oorspronkelijke slietenzolder voor hooiopslag is niet meer aanwezig. 

In de buurt

Toon resultaten