Jaarverslag Kennisnetwerk Destinatie Nederland

20 directies van DMO’s geven hun kijk op 2020

Het jaarverslag 2020 van het landelijke netwerk van destinatiemanagement organisaties (DMO’s) geeft inzicht in de manier waarop er het afgelopen jaar met elkaar is samengewerkt. Naast informatie over de activiteiten, expertgroepen, programmalijnen en facts & figures, is er een hoofdrol weggelegd voor de destinatiemanagement organisaties. Twintig directies van DMO’s geven hun kijk op 2020, waaronder Michiel van der Schaaf, directeur RBT Heuvelrug & Vallei.

In de interviews met de directies van DMO's is o.a. te lezen welke invloed de COVID-19-pandemie op bestemmingen heeft gehad en hoe de organisaties op een veerkrachtige en creatieve manier invulling gaven aan hun veranderende rol. Ook wordt er vooruit gekeken naar wat er nodig is voor een duurzaam herstel van de bestemming Nederland.

Lees hieronder het interview en bekijk hier het volledige jaarverslag!