Kansen voor werk in de sector Recreatie en Toerisme

Werk geeft iemand een plek in de maatschappij, het zorgt voor verbondenheid, waardering, welbevinden. En dit geldt ook voor asielzoekers. Voor hen betekent werk daarnaast dat ze sneller integreren en onze taal leren, het biedt hen de kans zich te ontwikkelen. Frits Naafs, burgemeester gemeente Utrechtse Heuvelrug, kaartte op 30 maart jl. tijdens ons relatie-evenement Opening Toeristisch Seizoen het onderwerp al aan als oplossing voor het personeelstekort in de sector. Hij besprak destijds dat met de krapte op de arbeidsmarkt, en het hoogseizoen dat voor de deur staat, het potentieel binnen de groep bewoners van het AZC een uitkomst kan bieden voor werkgevers in onze regio. Het gaat dan om betaald werk dat past bij de persoon, zijn kwaliteiten en niveau en met de kans om de taal te leren via interactie met andere werknemers.

Burgemeester Naafs, gemeente Utrechtse Heuvelrug: "Wij geloven erin dat werk het welbevinden vergroot en de afstand tot de arbeidsmarkt verkleint. Ik roep dan ook op om werk voor deze mensen mogelijk te maken. Jarenlang je procedure afwachten op een kamertje zonder iets zinvols te doen, dat doet wat met je als mens en daar willen we verandering in brengen."

AZC Leersum
Al meer dan dertig jaar heeft de gemeente Utrechtse Heuvelrug een asielzoekerscentrum in Leersum. In dit AZC wonen in principe 525 asielzoekers. Vanwege de grote instroom zijn er voor een periode van drie jaar 100 extra bedden beschikbaar. Op het terrein is ook een school voor 60 kinderen en een peuteropvang.

Op dit moment is de gemeente met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) in gesprek over het ‘AZC van de Toekomst’, met daarin meer aandacht voor integratie, participatie- en ontwikkelingskansen voor de bewoners. Onderdeel hiervan is dat gemeente en COA willen bereiken dat asielzoekers vanaf dag één de Nederlandse taal kunnen leren en kunnen werken. Ook is het de bedoeling dat een steeds groter aantal van de bewoners na het verkrijgen van een vergunning gekoppeld wordt aan onze regio. Integratie start dan op het AZC, en behoudt zijn waarde door huisvesting in onze of een omliggende gemeente. Nu is het nog vaak zo dat asielzoekers uit Leersum soms een woning aangeboden krijgen in een heel ander deel van het land.

Kansen voor werk
Ook voor u als werkgevers in recreatie en toerisme biedt dit een kans om uzelf als maatschappelijk betrokken te positioneren, voor een medemens een kans op een nieuwe start te faciliteren, maar ook als oplossing voor het tekort aan personeel. De gemeente zou het geweldig vinden om met u samen af te tasten waar kansen liggen voor werk voor asielzoekers bij uw organisatie. Interesse? Stuur dan een mail aan Miriam Martens: miriam.martens@heuvelrug.nl.

Ervaring Hotel-Restaurant Oud London

"Toen vorig jaar grote groepen Oekrainers naar Nederland kwamen wensten we een rol te spelen door werk aan te bieden. We hebben veel mensen tijdelijk of voor vast een plek kunnen bieden in ons team. Door het succes dat we ervaarden zijn we ook gaan kijken naar mensen met een andere vluchtachtergrond en hebben we met succes een aantal mensen van het AZC Leersum in dienst kunnen nemen. Eerlijk is eerlijk, het proces was even nieuw en we zijn zeker tegen een aantal opstartproblemen aangelopen zoals taal en bereikbaarheid, maar ondertussen hebben we een goed team staan, hebben we de formatie rond en hebben we voordelen ervaren die we niet hadden verwacht! Zo hebben we een regionale soep op het menu staan van de nieuwe kok. De belangrijkste succesfactor is voor ons geweest dat we de waarde er in zagen en als team er een succes van wilden maken! We hebben er inmiddels voor gekozen om samen te werken met een bedrijf dat ondersteuning voor de werving, maar ook taalondersteuning biedt."

Eén van de werknemers stelt: “Working is an opportunity for me to contribute great value to the organisation where I work and even to my personal life. “

Meer informatie

Werk bieden aan asielzoekers kent wel enkele hobbels: een tewerkstellingsvergunning aanvragen en de maximale arbeidsduur van 24 weken. Echter voor seizoensarbeid hoeft de beperking in arbeidsduur geen probleem te zijn.

Via de site "Doe het zelf" van Untapped Talents is meer informatie te vinden, maar er is ook begeleiding mogelijk via Untapped Talents of via de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug.