Klaar voor versoepelingen op de Heuvelrug

In de persconferentie op 20 april 2021 van de regering zijn de eerste voorzichtige versoepelingen aangekondigd die goed nieuws betekenen voor de gastvrijheidssector. Ons marketingteam staat gereed om bij elke aankondiging van versoepelingen direct actie te ondernemen.

Geplande activiteiten n.a.v. versoepelingen
Alle campagnes en andere RBT-activiteiten worden aangepast volgens het draaiboek dat we afgelopen periode samen met de sector en de per activiteit betrokken partijen hebben voorbereid en afgestemd. Met als doel om het verdienvermogen van de sector zo goed en duurzaam mogelijk te herstellen én bezoek aan onze regio in goede banen te leiden. We houden hierbij uiteraard steeds rekening met wat kan en mag. Onder de activiteiten vallen o.a.:

  • Aanpassen online content: aanpassing website en social media, steeds o.b.v. actuele situatie, evenementen en activiteiten die komende tijd worden verwacht worden ingepland.
  • Heropening VVVs: we volgen doorlopend welke VVVs er wanneer open gaan, en op welke tijden deze geopend zijn.
  • Aanpassen campagnes: worden o.b.v. de versoepelingen gefaseerd opgestart met focus op de regio en i.s.m. betrokken partners per campagne zodra dat verantwoord kan en voor de betrokkenen wenselijk is. Speciale aandacht blijft er voor fietsen en wandelen, met focus op routes die ruimte bieden en ‘van de drukte af’ gaan. Druktemonitor Utrecht wordt ingezet om recreatiedruk waar nodig te spreiden in ruimte en in tijd.
  • Extra distributieronde: er blijkt veel vraag naar foldermateriaal. Er wordt daarom een extra distributieronde gereden. Hierbij wordt de vernieuwde z-card ‘1,5 meter #opdeheuvelrug’ (met coronaproof informatie over wat er wel kan) verspreid, m.n. op locaties waar veel bewoners en bezoekers komen (o.a. vakantieparken, campings, VVVs, bibliotheken, horeca). Deze folder droeg vorig jaar belangrijk bij om mensen volop veilig te laten genieten van onze regio. We proberen nog vóór 28 april a.s. alle 110 aangesloten locaties in de regio extra bevoorraad te hebben. 
  • Verzenden nieuwsbrieven: gericht op ondernemers (informeren over aanleveren gegevens, doorgeven heropening en activiteiten) en consumenten (informeren over wat er veilig kan vanaf 28 april a.s., i.c.m. info over Koningsdag).
  • Uitgave recreatiekrant: editie april/mei is verschoven naar mei/juni. Content is voorbereid, en gaat direct in druk zodra er voldoende distributiepunten open mogen.

O.b.v. nieuwe ontwikkelingen zullen activiteiten tussentijds direct worden aangepast als dat nodig is.

Focus op de regio
Komende periode ligt de focus op het informeren/faciliteren van inwoners in onze eigen regio, mensen die hier al zijn en bezoekers waarvan bekend is dat de kans groot is dat ze gewoon komen (zoals bewoners van Amersfoort, Utrecht en de Randstad). Wat belangrijk helpt is dat we consumenten in de regio steeds beter bereiken (online bereik 40% gestegen in Q1 2021 t.o.v. Q1 2020, m.n. in Utrecht en de Randstad, zie onder). We zetten daarop komende tijd voort.