Gemeente Soest en Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei hebben hun samenwerking verlengd. Het RBT blijft tot eind 2023 een belangrijke rol vervullen om de gemeente aantrekkelijk te houden voor toerisme en recreatie.

Mooie plekken om te wonen en recreëren

Wethouder Liesa van Aalst: “Aantrekkelijke plekken om te wonen en te recreëren in onze gemeente blijven enorm belangrijk. Dat hebben we tijdens deze coronacrisis maar al te goed gemerkt. En ik ben blij dat we ook in de toekomst blijven samenwerken met het RBT. Met hun kennis en netwerk helpen zij bij de regionale opgaves die op ons afkomen. Zoals ze dat nu al zo goed doen in coronatijd. Het RBT ontwikkelde bijvoorbeeld mee aan de druktemonitor Utrecht. Hiermee kan je goed zien hoe druk het in natuur- en winkelgebieden is. De verbinding naar regionale en landelijke partijen blijven daarbij cruciaal. Zoals het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, de omliggende gemeentes en de provincie.”

Recreatie en Toerisme steeds belangrijker

“Ook voor Soest worden toerisme en recreatie steeds belangrijker”, zegt RBT-directeur Michiel van der Schaaf. “Zowel economisch als sociaal. Het is dus van belang de komende tijd te zorgen dat de vrijetijdssector zo goed en snel mogelijk herstelt van de coronacrisis. Zodat werkgelegenheid, voorzieningen en leefbaarheid ook op de langere termijn kunnen worden behouden, de sector vitaal blijft en er een duurzame balans ontstaat tussen bewoners, bezoekers en de natuur. Met actieve ondernemers, mooie evenementen, afwisselende natuur en schitterende locaties leveren Soest en Soesterberg daarbij een grote bijdrage aan de Utrechtse Heuvelrug als geheel. We zijn dus blij dat Soest ook de komende jaren blijft aangesloten op de regiosamenwerking.”

Plannen voor de toekomst

Het RBT werkt samen met de sector doorlopend aan het Herstelplan Bestemming Heuvelrug 2020-2021. Met als basis het Perspectief Bestemming Heuvelrug 2030 werkt het RBT de speerpunten voor de komende jaren uit. Zoals bijvoorbeeld vitaliteit van de verblijfsrecreatie, duurzaamheid en spreiding van recreatiedruk.

Vanaf 2015 is RBT Heuvelrug en Vallei werkt de centrale marketing- en promotieorganisatie voor negen gemeentes op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei, te weten Baarn, Soest, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Veenendaal, Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel.