Directeur toerismebureau Heuvelrug en Vallei kondigt vertrek aan

Michiel van der Schaaf vertrekt per 1 januari 2023 als directeur van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei. Vanaf 2014 was hij betrokken bij de gebiedsmarketing-organisatie voor de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei, eerst als kwartiermaker en later als directeur. Van der Schaaf wordt directeur-bestuurder van Delft Marketing.

Het bestuur betreurt het vertrek van Van der Schaaf maar is hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de ontwikkeling van RBT Heuvelrug en Vallei. Liselotte Pesch, voorzitter: “Michiel was sinds de oprichting een boegbeeld voor de organisatie en de sector en heeft een cruciale rol gespeeld om het RBT te vormen tot wat het nu is: een groot netwerk waarin vele publieke en private partijen samen werken aan de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei als vitale en toekomstbestendige bestemming die van waarde is voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Grote waardering en dank gaan naar hem uit.”

Michiel van der Schaaf: “De recreatiesector is van groot en groeiend belang voor een fijne leefomgeving op de Heuvelrug en levert een enorme bijdrage aan werkgelegenheid, sociale cohesie en voorzieningen in onze dorpen en steden. Ook voor vitale functies zoals winkels, horeca, erfgoed en cultuur. Dankzij de brede samenwerking die is ontstaan, ligt er een goede basis om te zorgen dat de gastvrijheidseconomie ook in de toekomst op een goede manier kan blijven bijdragen aan een vitale en leefbare regio. Het was een voorrecht om hieraan de afgelopen jaren sturing te mogen geven.”

Het bestuur van het RBT Heuvelrug en Vallei zal op korte termijn meer bekend maken over de opvolging van Michiel.