Heuvelrug sluit Vuelta-jaar feestelijk af

Met een drukbezochte netwerkbijeenkomst in wielercafé De Proloog in Amerongen, heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei samen met zo’n honderd toeristische ondernemers en beleidsmaker het toeristisch seizoen 2022 afgesloten. Na twee moeizame jaren door corona kon recreatie en toerisme dit jaar eindelijk weer worden opgestart en werd tegelijk een nieuwe strategie gepresenteerd waarmee de recreatiesector ook in de toekomst op een goede manier kan blijven bijdragen aan de fijne leefomgeving op de Utrechtse Heuvelrug en in de Gelderse Vallei. De bijeenkomst was tevens de officiële afsluiting van de festiviteiten rond La Vuelta Holanda op de Heuvelrug.

Met ruim 11.000 banen en een grote en groeiende bijdrage aan vitale en leefbare dorpen en steden in de regio, is de recreatiesector van groot belang voor de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. Recreatie en toerisme worden steeds belangrijker voor het in stand houden van winkels, horeca, cultuur en erfgoed.

Herstart na corona
“Met corona vanaf dit voorjaar eindelijk op zijn retour, was 2022 het jaar om de recreatieve vraag zo snel en duurzaam mogelijk te laten herstellen”, blikt RBT-directeur Michiel van der Schaaf terug. “Ondanks nieuwe uitdagingen zoals de krappe arbeidsmarkt, gestegen energielasten en hoge inflatie, hebben we daarom dit seizoen zo goed mogelijk willen benutten als herstart. Samen met onze 600 aangesloten regiopartners hebben we vanaf april marketingcampagnes en andere activiteiten weer opgestart om bewoners en bezoekers weer als vanouds te laten genieten van onze mooie regio. Voorlopige cijfers over dit jaar laten zien dat dat goed is gelukt.”

Agenda Bestemming Heuvelrug
Afgelopen voorjaar werd de Agenda Bestemming Heuvelrug 2022-2025 gepresenteerd als nieuwe strategie voor de gebiedsmarketing van de Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei. ”Als we willen dat de gastvrijheidseconomie ook in de toekomst op een goede manier blijft bijdragen aan de fijne leefomgeving in onze regio, dan moeten we sturing geven aan ontwikkelingen die ons te wachten staan”, licht RBT-directeur Van der Schaaf toe. “Daarom hebben we met marktpartijen en overheden gewerkt aan een meerjarige agenda. We willen daarmee enerzijds de recreatiesector laten herstellen en verder versterken, en anderzijds kwetsbare plekken beschermen.”

Afsluiting Vuelta
De bijeenkomst in Amerongen was ook de afsluiting van de festiviteiten rond La Vuelta Holanda, de Spaanse wielerronde die in augustus over de Heuvelrug koerste. Met de culinaire campagne ‘Vuelta Etapas’ zamelden horeca-ondernemers uit de regio onder leiding van RBT Heuvelrug en Vallei geld in voor het Fonds Gehandicaptensport. Glasten Krapels, paralympisch dressuurruiter en lid van Team NL, ontving een cheque ter waarde van 1500 euro uit handen van Denise van Rheenen (manager Hotel Oud London in Zeist) en Lieke Roos (projectleider RBT).