Utrechtse Heuvelrug zet in op verduurzaming recreatiesector

Natuurbescherming en duurzaamheid zijn belangrijk voor de Utrechtse Heuvelrug. Daarom wil de regio vooroplopen als het gaat om verduurzaming. Op initiatief van de gemeente Utrechtse Heuvelrug start Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei samen met het toeristisch bedrijfsleven met een aanpak om de recreatiesector te ondersteunen bij verduurzaming. Deze aanpak wordt dit voorjaar gestart in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Met ruim 1500 banen en een grote en groeiende bijdrage aan voorzieningen, leefbaarheid en sociale cohesie is recreatie en toerisme van groot belang voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Net als veel andere bedrijfstakken heeft ook de recreatiesector de komende jaren een belangrijke opgave om te verduurzamen. Deze aanpak is onderdeel van het Lokaal Klimaatakkoord waar in de gemeente Utrechtse Heuvelrug aan gewerkt wordt. Het doel van dit akkoord is dat lokale organisaties samen aan de slag gaan met verduurzaming.  


Duurzame bedrijfsvoering en duurzaam vervoer
RBT Heuvelrug en Vallei neemt samen met de gemeente het voortouw en start in 2022 met een meerjarige aanpak. De focus ligt op het werken aan een duurzame bedrijfsvoering en duurzaam vervoer. Ook is er aandacht voor het beschermen van natuurwaarden. Recreatieondernemers die meedoen worden beloond. Onder meer met een duurzame marketingcampagne en door gasten van de deelnemende bedrijven te bevestigen in hun keuze. Hiervoor werkt de gemeente samen met lokale ondernemers die zich profileren op duurzaamheid, zoals met fietsroutes van de drukte af, duurzame horeca, wandelen in rustige gebieden, de verkoop van lokale voedingsproducten en streekproducten.


Samen met de sector zelf
“Verduurzaming werkt het beste als de recreatiesector dit in de sector zelf en met elkaar oppakt”, zegt wethouder Rob Jorg van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. “Daarom starten we dit voorjaar als proef met drie vakantieparken en drie conferentiecentra in onze gemeente. We benutten deze proef om te komen tot de best mogelijke opzet. In de evaluatie bekijken we hoe we vanaf 2023 verder gaan. We willen dit de komende jaren met meer bedrijven in de gemeente en de regio oppakken. We verkennen dan ook de mogelijkheden voor verduurzaming van andere recreatieve voorzieningen zoals, horeca, erfgoed, musea en dag-attracties.”

Vakantieparken en conferentiecentra in de gemeente Utrechtse Heuvelrug die willen deelnemen aan de pilots kunnen zich aanmelden bij RBT Heuvelrug en Vallei, via het mailadres samenwerkenloont@hv-marketing.nl.