De Coöperatie

Ontstaan van de Coöperatieve Landbouwvereniging (CLV) Renswoude
De CLV is in 1914 opgericht door het Utrechts Landbouwgenootschap (ULG) tijdens een vergadering van het ULG in het Rechthuis. M.J.L. Baron Taets van Amerongen deed het voorstel om een Boerenleenbank op te richten  en gelijktijdig een handelsvereniging. Op 11 december 1914 is de Boerenleenbank geopend en begin 1915 is een pakhuis gebouwd, met een maalderij aan de Barneveldsestraat 11. De grond werd gepacht van de Baron Taets van Amerongen. 

Het doel was om de aanvoer van de goederen zoveel mogelijk zelf te organiseren voor de aangesloten boerenleden. Zo werd op 28 januari 1915 35000 kg mais besteld die dan op 1 maart aan station Veenendaal-De Klomp geleverd zou worden. Ook werden brandstoffen zoals eierkolen en antraciet per spoor aangevoerd. Deze werden daar overgeladen en met paard en wagen (door o.a. Brand Vink) naar Renswoude vervoerd.

Hierbij kwam veel handwerk aan te pas. Ook werden er grondstoffen aangevoerd per Stoomschip Sophie en van daaruit overgeladen. Stap voor stap werd de Coöperatie uitgebreid en aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen. Ook in de oorlogsjaren is de productie van veevoeders doorgegaan onder voorzitterschap van M.J.L. Baron Taets van Amerongen en met als directeur Dhr. H. van Setten.

Na de oorlog ging de productie van veevoeders snel omhoog. Ook de verkoop van kunstmest, zaaizaad, pootgoed, vaste – en vloeibare brandstoffen en ruwvoeders als hooi, stro enz. namen toe. Verder was er gelegenheid om een zaaimachine en aanaarder voor aardappels te huren.

1954: 40-jarig bestaan
In 1954 is het 40-jarig bestaan uitgebreid gevierd. Dit was de wens van de voorzitter Baron Taets van Amerongen, want hij merkte op dat hij het 50-jarig jubileum waarschijnlijk niet zou halen. Het moest dus nu een grandioos feest worden! Op 19 augustus werd ’s middags het officiële gedeelte geopend door de Voorzitter en ’s avonds was er een feestavond voor de leden met een revue gespeeld door de jongere leden. Op 20 augustus een middag voor de jeugd van de leden. Dit alles in de nieuwe kunstmestloods op het eigen terrein.

80-er jaren
In de jaren 80 werkten er 14 personen, waarvan 3 op kantoor, 1 vertegenwoordiger en de overige 10 man in de fabriek en op de vrachtwagens voor aan- en afvoer. Er heerste een prettige werksfeer en een goed onderling contact. Eenmaal per jaar was er een personeelsuitje.

Het contact met leden werd voornamelijk onderhouden door een vertegenwoordiger. Deze bezocht  hen regelmatig om bestellingen op te nemen en om voorlichting te geven op de bedrijven. Ook werd er steeds meer per telefoon besteld voor het bulkvervoer (los afgeleverd in de silo op de boerderij). Daardoor daalde de zakgoedafname en werden er steeds minder zakken gewassen en gestopt. Eén boer had geen telefoon en kwam naar kantoor en zei ”morgen bulk”, dan wisten wij wel wat hij bedoelde. Door steeds verdere modernisering van de fabriek en stijgende afname van de leden is de omzet gestegen tot 24.000.000 kg in 1988 met een waarde van f. 15.000.000,--.  ( in guldens). In 1989 is door een fusie met Coöperatie Arkervaart in Nijkerk een einde gekomen met de productie in Renswoude en is de fabriek helaas afgebroken.

De directeurswoning is behouden gebleven en voor deze woning staat nu het eikenhoutenpaaltje!

Bron: Uit eigen ervaring opgeschreven door G. v. d. Hoef, 25 jaar boekhouder geweest van de CLV Renswoude