Natuur op de Grebbelinie

Voor de verdediging van ons land is de linie al lang en breed overbodig. Maar als cultuurhistorisch monument is zij nog altijd van grote waarde en goed zichtbaar in het landschap. Tegenwoordig valt ook de uitbundige natuur op. Groen heeft de dijken en kades overgenomen; talloze vogels, vlinders en amfibieën bewonen de linie.