Voormalige Pastorie

Een statig herenhuis 
Het statige herenhuis met oorspronkelijk vier schoorstenen, in neo-renaissance stijl is in 1899 in opdracht van de gemeente Renswoude als dokterswoning gebouwd. Aanleiding hiertoe was het aanstaande huwelijk van de plaatselijke genees-heel-en verloskundige J.G. Kets met A.G. van Essen, dochter van de gemeentesecretaris. De eerste steen werd gelegd door de oudste zoon van de toenmalige burgemeester, de zeventienjarige Maximiliaan J.L. Baron Taets van Amerongen, en is nog steeds goed leesbaar in de voorgevel. Ondanks de fraaie huisvesting hielden artsen het niet lang vol in Renswoude, omdat de plaats eigenlijk te klein was voor een zelfstandige dokter. De gemeenteraad besloot in 1915 geen nieuwe arts meer te benoemen. Dit duurde tot 1957 met de komst van huisarts ter Velde.

Pastorie
Tijdelijk vond veldwachter Barend Verhagen er onderdak, maar in 1922 werd het huis verhuurd aan de kerkvoogdij van de Hervormde gemeente om als pastorie dienst te gaan doen.