Rehoboth

Meester Laansma heeft een boekje uitgegeven (zie bronvermelding) waarin deze korte historie van de Nederlandse Kerk van Renswoude beschreven werd. Rehoboth aan de Taets van Amerongenweg is een Hervormd Verenigingsgebouw. Zelfs het kleinste kind weet het te staan. Het is het gebouw waarin bruiloften worden gevierd en waar men doden de laatste eer mag bewijzen, er worden concerten en toneelstukken opgevoerd. Men houdt er tentoonstellingen en bazaars. De kleuterschool was er enige jaren in ondergebracht en diverse kerkelijke verenigingen komen er bijeen. Dit zo fraaie, in 1977 geheel gerenoveerde, gebouw, bestond reeds in 1876. Het werd in 1875 aanbesteed en gegund aan de heer W. de Koning te Renswoude voor f 2.219,00. In mei 1876 werd het opgeleverd met als bestemming Evangelisatiegebouw. 

Toen het gebouw na 75 jaar intensief gebruik niet meer aan zijn doel beantwoordde, werd het in 1950 geheel vernieuwd. Het nieuwe gebouw dat Rehoboth werd genoemd, kreeg de oude gevelsteen van het Evangelisatiegebouw weer in de gevel. In de daarna volgende jaren zijn veel woorden aan Rehoboth besteed. 

Uiteindelijk werd in mei 1977 tot renovatie besloten. Met behulp van vele vrijwilligers werden plafonds en ramen vernieuwd, de houten vloeren werden vervangen door betonnen vloeren. Er kwam een garderobe met toiletten en een ruime keuken. In november 1977 was het gebouw gereed. Een lust voor het oog en een genoegen om er te vertoeven.

Bron: Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk van Renswoude S. Laansma, Zutphen 1980.