De Blauwe Bever vaart van Rhenen naar Eckse Waarden

Vanuit Rhenen vertrekt het safarischip de Blauwe Bever naar een voor ons nieuw gebied: “de Eckse Waarden.” De gids vertelt niet alleen over de natuur en bezienswaardigheden langs de Neder-Rijn, maar ook over de geschiedenis van het oude strangengebied. De Eckse Waarden zijn aangemerkt als vogelrichtlijngebied omdat het een belangrijk rust- en foerageergebied is voor trekvogels en een broedgebied voor moerasvogels. Hier komen o.a. de porseleinhoen, watersnip en verschillende weidevogels voor. Aan land proberen we deze vogels te spotten. Het dragen van stevig schoeisel wordt aangeraden.

Wanneer