Plan voor herstel (zakelijk) toerisme kan van start

Provinciale Staten akkoord

Op 2 juni jl. is de Provinciale Staten van Utrecht (PS) akkoord gegaan met het voorstel voor het herstellen en versterken van het (zakelijk) toerisme. PS maakt hiermee € 575.000 vrij aan coronasteun.

Op initiatief van de Innovatietafel Toerisme Heuvelrug en RBT Heuvelrug & Vallei (met steun van de andere marketingorganisaties in de provincie Utrecht) is er een plan uitgewerkt om de toeristisch-recreatieve sector een extra steuntje in de rug te geven met als doel zo snel en duurzaam mogelijk vraagherstel.

Dit betekent dat er extra budget is voor de volgende campagnes:

  1. Campagne Buitenleven in Utrecht: aansluitend op de versoepelingen per 5 en 30 juni wordt deze als eerste uitgerold. Coördinatie door provinciebreed campagneteam. In aanvulling op de campagne zomer.opdeheuvelrug.nl voor onze eigen regio, deze is zaterdag 5 juni jl. gestart.
  2. Campagne Kickstart Cultuur: o.l.v. Utrecht en Amersfoort wordt komende weken hiervoor een provinciebreed programma verwacht (dat vanaf de zomer wordt uitgerold).
  3. Innovatielab & Campagne zakelijk toerisme: hiervoor wordt komende weken als eerste gewerkt aan het aantrekken van hotelovernachtingen voor zakenhotels vanuit leisure deze zomer. Daarna wordt samen met de sector geïnventariseerd hoe we onze concurrentiepositie na corona kunnen versterken (Innovatielab). Na de zomer wordt een start gemaakt met een provinciebreed programma voor zakelijk toerisme in de komende jaren, in aanvulling op het programma dat al loopt dankzij de eerdere financiële bijdrage van € 25.000 vanuit de RBT-gemeentes. 

Doorontwikkeling Druktemonitor
De doorontwikkeling van de Druktemonitor is op verzoek van PS uit het plan gehaald. Hiervoor worden nu alternatieve mogelijkheden verkend.

Deze zomer wordt i.s.m. NBTC, het Nationaal Verplaatsingspanel en enkele universiteiten een onderzoek gedaan in opdracht van het ministerie van EZK naar hoe publiek zich verplaatst binnen de Utrechtse Heuvelrug. Daarvoor zijn één stad (Delft) en één buitenregio (de Utrechtse Heuvelrug) geselecteerd. Gezien het belang voor de natuur en de hele regio sluiten NPUH en de provincie Utrecht hierbij aan.