Boerderijtje

In 1779 is dit huis door Gerard Maximiliaan Taets van Amerongen verkocht aan Arris Vonk, een kuiper (iemand die houten vaten maakt). In 1804 werd het huis verkocht aan Wouter Gijsbertsen van Berkhorst, kastelein van het naastgelegen Rechthuis.. 

Bakkersfamilie
In 1874 was de familie Taets van Amerongen weer eigenaar geworden en verhuurde het tot aan 1936 aan de bakkersfamilie Schuur: in die tijd vond er een verbouwing plaats, waarbij het achterhuis ongeveer 80 cm werd verlengd om daar een oven te plaatsen. De oorspronkelijke achtergevel, waarin een deur met bovenlicht en schuifvensters zaten, dateerde waarschijnlijk uit die tijd.

Renswouwse moppen 
Achter het meest rechtse raam werden begin 20ste eeuw de “Renswouwse moppen” (soort bitterkoekjes) van Bakker Schuur verkocht. In de tijd dat Bakker Schuur de woning huurde van Baron Taets van Amerongen, moest hij zijn gereedschap schoon wassen.  Dat deed hij aan de overkant, in het stromend water van de gracht in het kasteelbos, waardoor deze de “bakkerswijk” werd genoemd.

Levensboom
Let op de deur met levensboom (na 1987 aangebracht) in het bovenlicht. Gedurende vijftig jaar waren de broers en zusters Gijsbertse eigenaar. Zij huurden er bouwland bij en hielden (pluim)vee.

Schuurberg
Een schuurberg, zoals die achter het huis staat, was in het begin van de 20ste eeuw bij veel dorpshuizen te vinden. De meeste burgers hielden wel kippen of een varken. Vanaf 1936 werd het wel boerderijtje genoemd. 

In 1987 is het huis volledig gerestaureerd onder leiding van ing. Jan de Vries door aannemer C. Vermeer. Het voormalige winkelgedeelte werd bij de woonkamer getrokken.