Kunstwerk rotonde

Maria van Reede-Duyst van Voorhout
Prominent in de kring staat de Vrijvrouwe van Renswoude: Maria van Reede-Duyst van Voorhout (Delft 1662 - Utrecht 1754). Maria was de kleindochter van de burgemeester van Delft. Haar moeder stierf toen ze 3 jaar was, haar vader toen ze 12 jaar was.

Ze trouwde in 1681 met mr. Dirk van Hoogeveen, maar hij stierf 2 jaar later. Maria hertrouwde op 24 juni 1685 in Delft met Frederik Adriaan baron van Reede, vrijheer van Renswoude, een edelman met een zwierige levensstijl. Maria liet via bepalingen in de huwelijkse voorwaarden vastleggen dat haar eigen vermogen bij kinderloos overlijden in het bezit van haar familie zou blijven. Hun enige kind, Johanna Maria, mocht slechts veertien maanden leven.  Daarna kwamen er geen kinderen meer. Tot 1730 woonden ze aan het Korte Voorhout in Den Haag. Maria hield van het Haagse uitgaansleven. 

Ze was lid van "De Haegsche Sociteyt" en ze was bevriend met Anthonie van Leeuwenhoek. In 1730 was haar echtgenoot betrokken bij de Utrechtse “Sodomieprocessen”, waardoor hij kort het land moest verlaten, maar omdat hij in Renswoude zelf de hoogste rechter was, kon hij daar naar terugkeren. 

In 1738 stierf Frederik. Nu kreeg Maria de beschikking over de erfenis van haar grootmoeder. 

In 1749 maakte Maria haar testament, waarin zij de weeshuizen van Utrecht, Delft en Den Haag als enige erfgenamen haar geld in gelijke delen naliet, onder de voorwaarde dat het geld besteed zou worden aan onderwijs voor begaafde weesjongens in technische beroepen, vooral beroepen die ten dienste van het land konden staan .

Maria overleed in 1754 op 92-jarige leeftijd. Zij werd in de kerk in Renswoude begraven. Haar aandeel in de Heerlijkheid Moerkerken liet zij na aan haar neef Francois Doublet en de Heerlijkheid Renswoude aan de familie Taets van Amerongen.


Foto: Maria van Reede-Duyst van Voorhout, Fundatie van Renswoude, Utrecht | Historische Vereniging Oud-Renswoude

Fundatie
De Fundatie (stichting) Maria van Reede-Duyst van Voorhout riep drie Fundaties van Renswoude in het leven, die destijds zorgden voor studiebeurzen aan kansarme jongeren: in Utrecht, Delft en den Haag. 

Utrecht: Sinds 1922 wonen er geen leerlingen meer in het huis; het bestuur van de stichting geeft nu gevolg aan de wens van de Vrijvrouwe door het verlenen van studiebeurzen. Maar, tot op vandaag is de Fundatie van de Vrijvrouwe te vinden in Utrecht. De voorgevel van dit prachtige monumentale pand staat in de Agnietenstraat, gebouwd in 1761.

Delft: de fundatie heeft een andere bestemming gekregen en  in 1936 ging het pand over naar de huidige eigenaar, Vereniging Hendrick de Keyser.

Den Haag: Sinds de zestiger jaren van de 20e eeuw wordt het huis het Renswoudehuis genoemd, toen het een internaat werd voor expat-kinderen


Foto: https://www.fundatievanrenswoude-utrecht.nl/

2003
Burgemeester Schorer heeft in 2003 het mooie kunstwerk op de rotonde voor de entree van het dorp Renswoude laten plaatsen. Het kunstwerk is gemaakt door E. Baerveldt.