Duik in het verhaal van de Grebbelinie

Van de Tachtigjarige oorlog tot de Tweede Wereldoorlog heeft deze linie gediend om een groot deel van Nederland te beschermen. De eerste plannen voor de Grebbelinie dateren uit de Tachtigjarige Oorlog. De lage ligging van de Gelderse Vallei tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug maakte het gebied geschikt om hier een waterlinie te ontwerpen.

Een jaar nadat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd uitgeroepen in 1588 werd de eerste schans al aangelegd in Woudenberg. Daarmee is het één van de oudste waterlinies van Nederland. De Grebbelinie onderscheidt zich van andere linies door de prominente rol die het veelal kreeg op de momenten dat het voortbestaan van ons land als zelfstandige staat op het spel stond. In 1945 vormde de Grebbelinie de grens tussen oorlog en vrede, toen de bevrijders halt hielden bij de linie.